Kukishin Ryū Bujutsu (九鬼神流武術) omvat de krijgsvaardigheden waarin elke Samurai (侍) zich dienden in te bekwamen om in staat te zijn om individueel in een strijd de vijand te verslaan. Er zijn in totaal 18 verschillende Bujutsu (武術) zoals ongewapende gevechtstechnieken (Taijutsu - 体術), technieken voor de lange staf (Bōjutsu - 棒術), de speer (Sōjutsu - 槍術), de hellebaard (Naginatajutsu en Bisentōjutsu - 薙刀術ト眉尖刀術), technieken voor het werpen van voorwerpen (Tōkenjutsu - 投剣術), zwaardmanschap (Tachijutsu - 太刀術), zwemtechnieken (Suieijutsu - 水泳術) enzovoort.

[1] Taijutsu 体術 [7] Kodachijutsu 小太刀術 [13] Sōjutsu 槍術
[2] Daken Taijutsu 打拳棒術 [8] Tantōjutsu 短刀術 [14] Naginata & Bisentōjutsu 薙刀術ト眉尖刀術
[3] Bōjutsu 棒術 [9] Ryōtōjutsu 両刀術 [15] Kusarijutsu 鎖術
[4] Jōjutsu 杖術 [10] Battōjutsu 抜刀術 [16] Kyujutsu 弓術
[5] Hanbōjutsu 半棒術 [11] Juttejutsu 十手術 [17] Torinawajutsu 捕縄術
[6] Tachijutsu 太刀術 [12] Tōkenjutsu 投剣術 [18] Suieijutsu 水泳術